NA

Giảm 10% khi đặt dịch vụ xe Hải Phòng Travel

Không cần mã phiếu giảm giá để tận dụng chiết khấu, chỉ cần nhấp vào "Nhận ưu đãi",

Get Deal

Valid Till

09-06-2026

NA

Nhận giảm giá x2 khi đặt dịch vụ xe buýt khứ hồi

Không cần mã phiếu giảm giá để tận dụng chiết khấu, chỉ cần nhấp vào "Nhận ưu đãi",

Get Deal

Valid Till

16-06-2026

NA

Giảm 10K khi thanh toán dịch vụ xe buýt tại ví ShopeePay

Không cần mã phiếu giảm giá để tận dụng chiết khấu, chỉ cần nhấp vào "Nhận ưu đãi",

Get Deal

Valid Till

27-01-2026

NA

Giảm 30% lên tới 85K khi sử dụng ZaloPay thành công để thanh toán Vexere lần đầu

Không cần mã phiếu giảm giá để tận dụng chiết khấu, chỉ cần nhấp vào "Nhận ưu đãi",

Get Deal

Valid Till

23-06-2026

NA

Ưu đãi bất ngờ khi đặt vé Vexere!

Không cần mã phiếu giảm giá để tận dụng chiết khấu, chỉ cần nhấp vào "Nhận ưu đãi",

Get Deal

Valid Till

16-06-2026

NA

Nhận ưu đãi Vexere 300K khi mở thẻ tín dụng VIB!

Không cần mã phiếu giảm giá để tận dụng chiết khấu, chỉ cần nhấp vào "Nhận ưu đãi",

Get Deal

Valid Till

15-07-2026